Trajnostni turizem

Novi trendi v turzmu narekujejo večje število potovanj.

Glede na nove trende v turističnem poslovnem svetu in vsako leto več potovanj, je trajnostni razvoj edina prava pot v dinamičnem procesu turizma. Deležniki v turizmu, bi morali izboljšati kakovost loklanega življenja in pozvati obiskovalce, da varujejo okolje in spoštujejo destinacijo, ki jo obiskujejo.

Atlas Express d.o.o., Portorož, želi postati primer dobre prakse in povezovalni člen med dobavitelji in obiskovalci, da bi ob uživanju v počitnicah,  spoštovali načela  trajnostnega turizma. Prizadevamo si postati organizacija, ki daje zgled naši skupnosti in partnerjem. Ob poslovanju želimo zmanjšati rabo energije in vzpodbuditi odgovorno ravnanje z odpadki.

Z akcijskim načrtom smo se zavezali, da bomo razvijali nove turistične produkte in pakete, v katerih bomo spoštovali trajnostne vidike razvoja turizma. Naš akcijski načrt je usmerjen v prihodnost, saj si prizadevamo spoštovati globalne trajnostne standarde.

V podjetju Atlas Express si prizadevamo našim partnerjem ponuditi priložnost za sodelovanje v dobredelnih projektih. Podpiramo organizacijo Zveza prijateljev mladine Slovenije(ZPMS).

Zveza prijateljev mladine Slovenije je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija. Delujejo že od leta 1953 in so nepogrešljiv sogovornik v sodobno organizirani civilni družbi.

Temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Odzivajo se na aktualna družbena vprašanja in  prispevajo k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin. Delovanje temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanju dobrih medčloveških odnosov.

 

Vizija

ZPMS bo s svojim delovanjem krepila glas otrok in mladostnikov ter prispevala k oblikovanju otrokom, mladostnikom in družinam naklonjenega javnega mnenja. Skozi čas bo ostala nepogrešljiv sogovornik države pri sprejemanju sistemskih rešitev v korist otrok, mladostnikov in družin.

Temeljna načela

Ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe spoštovanja vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin; prostovoljno delo; neprofitnost; strpnost do drugačnih; odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljnimi organizacijami; nestrankarsko delovanje.