Zrównoważony rozwój

Zgodnie z nowymi trendami w świecie biznesu turystycznego i corocznym bardziej globalnym podróżowaniem, zrównoważony rozwój jest jedynym właściwym sposobem działania w dynamicznym procesie turystyki. Wszystkie osoby zaangażowane w działalność turystyczną powinny poprawić jakość swojego życia i docenić turystów i odwiedzających, aby chronić środowisko i szanować miejsce, które odwiedzają.

travel life certificate

Atlas Express d. O. O., Portoroz chce stać się dobrym przykładem w naszej działalności i stać się liderem w komunikacji ze wszystkimi partnerami dostawcami i Gośćmi, aby cieszyć się wakacjami i działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pracujemy nad tym, aby stać się organizacją, która daje przykład naszej społeczności i partnerom. Poprzez wewnętrzne zarządzanie chcielibyśmy ograniczyć nasze zużycie energii i praktyki związane z odpadami.

Poprzez pisemną politykę zrównoważonego rozwoju i plan działania zobowiązujemy się do opracowania nowych produktów i pakietów turystycznych, które będą wspierane przez podstawowe filary zrównoważonego rozwoju. Nasz plan działania jest zorientowany na przyszłość, ponieważ staramy się przestrzegać globalnych zrównoważonych standardów.

W Atlas Express staramy się zapewnić naszym partnerom możliwości i cele, które wspieramy. Mając to na uwadze, postanowiliśmy zaangażować się w organizację Zveza prijateljev mladine ( ZPMS) – Słoweńskie Stowarzyszenie Przyjaciół młodzieży (SAFY).

Słoweńskie Stowarzyszenie Przyjaciół młodzieży (SAFY) jest organizacją pozarządową, wolontariacką, humanitarną i non-profit. Stowarzyszenie zostało założone w 1953 roku i działa w dziedzinie opieki społecznej, edukacji i rzecznictwa. Jesteśmy dumnym laureatem nagrody Trusted Brand Award 2017 w dziedzinie organizacji humanitarnych. SAFY zrzesza 110 organizacji członkowskich, które realizują nasze działania na poziomie lokalnym zgodnie z naszą misją.

Misją SAFY jest podnoszenie jakości życia dzieci, młodzieży i rodzin, reprezentowanie i promowanie ich interesów i potrzeb oraz ochrona ich praw. Bierzemy aktywny udział w aktualnych problemach społecznych i przyczyniamy się do rozwoju pozytywnych wartości życiowych wśród dzieci, młodzieży i rodzin. Nasza praca opiera się na rozwoju wartości wolontariatu i pielęgnowaniu przyjaznych relacji międzyludzkich.

Wizją SAFY jest wzmocnienie głosu dzieci i młodzieży oraz przyczynienie się do rozwoju wspierającej opinii publicznej wobec dzieci, młodzieży i rodzin. SAFY jest nieodzownym partnerem państwa we wdrażaniu systemowych rozwiązań z korzyścią dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Każdego roku w naszych programach uczestniczy ponad 70 000 dzieci.